Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Новини на 20.12.2017 року

Зміни до кодівтоварівзгідно з УКТ ЗЕД

З метою вдосконаленняпроцесуздійсненняавтоматизованогомоніторингувідповідностіподатковихнакладних/розрахунківкоригування (далі – ПН/РК) Критеріямоцінкиступеняризиків, достатніх для зупиненняреєстрації ПН/РК в Єдиномуреєстріподатковихнакладних, Державнафіскальна служба України (далі – ДФС) наказом від 01.11.2017 №713 внесла зміни до наказу ДФС від 30.06.2017 №461 «Про затвердженняПерелікукодівтоварівзгідно з УКТ ЗЕД». ЗмінамиПереліккодівтоварівзгідно з УКТ ЗЕД доповненонаступними кодами:

- 1002 – жито;

- 1008 – гречка, просо та насінняканаркової трави; іншізерновікультури; - 4402 – вугілля деревне (включаючивугілля з шкарлупиабо з горіхів), агломерованеабонеагломероване; - 4405 – шерсть деревнаабо тонка стружка; борошно деревне;

- 4409 – пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриттяпідлоги, незібрані) у виглядіпрофільованогопогонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, ізстесаними краями, з’єднанням у виглядінапівкруглогокалювання, фасонні, закругленітощо) уздовж будь-якихкраївчиплощин, струганіабонестругані, шліфованіабонешліфовані, щомаютьабо не маютьторцевіз’єднання.

 

Останнійтермінподання заяви длявідмовивідзастосуванняспрощеноїсистемиоподаткуванн

Відповідно до п.п.298.2.2 п.298.2 ст.298 Податкового кодексу Українивід 02.12.2010 №2755-VI зізмінами та доповненнями (далі – ПКУ) платникиєдиногоподаткуможутьсамостійновідмовитисявідспрощеноїсистемиоподаткування у зв’язку з переходом на сплатуіншихподатків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заявущодовідмовивідспрощеноїсистемиоподаткування у зв’язку з переходом на сплатуіншихподатків і зборів.

     Для відмовивідспрощеноїсистемиоподаткуваннясуб’єктгосподарювання не пізнішеніж за 10 календарнихднів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву (п.п.298.2.1 п.298.2 ст.298 ПКУ).

Отже, останнійтермінподання заяви платниками до контролюючого органу длявідмовивідзастосуванняспрощеноїсистемиоподаткування з 2018 року  21 грудня 2017 року.

 

Набувчинності Порядок застосування норм пунктів 102.6 – 102.7 статті 102 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України

 

05.12.2017 набрав чинності Порядок застосування норм пунктів   102.6 – 102.7 статті 102 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – Порядок), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2017 №861 «Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6 – 102.7 статті 102 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.2017 за №1373/31241 (далі – Наказ №861).

Порядок розробленовідповідно до п.102.8 ст.102 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

     Порядок визначає:

- механізмпродовженняграничнихстроків для поданняподатковоїдекларації, заяв про перегляд рішеньконтролюючихорганів, заяв про поверненнянадмірусплаченихгрошовихзобов’язань (далі – граничні строки) відповідно до норм ПКУ;

- вимоги до змісту заяви платникаподатків про продовженняграничнихстроків та порядок їїподання;

- порядок та строки розглядуконтролюючим органом заяви платникаподатків про продовженняграничнихстроків.

      Наказ №861 опубліковано у бюлетені «ОфіційнийвісникУкраїни» від 05.12.2017 №95.

      При цьому, втративчинність наказ ДержавноїподатковоїадміністраціїУкраїнивід 24.12.2010 №1044 «Про затвердження Порядку застосування норм пунктів   102.6 – 102.7 статті 102 Податкового кодексу України», зареєстрований у МіністерствіюстиціїУкраїни 20.01.2011 за №84/18822.

Мирослав Продан взяв участь у 131-й сесії Ради митногоспівробітництва

     У Брюсселізавершилася 131-ша сесія Ради митногоспівробітництва, в якій взяв участь в.о. Голови ДФС Мирослав Продан.

     За словами очільника ДФС, для України участь у таких заходах є можливістюзаявити про результативністьсвоєїроботи у митномунапрямі для підвищенняінвестиційноїпривабливостінашоїкраїни та досягтибільштісногоспівробітництва з країнами - учасницямиВсесвітньоїмитноїорганізації у напряміпротидіїмитнимправопорушенням та спрощенняммитних процедур.

     «Для Державноїфіскальноїслужбиспівпраця з Всесвітньоюмитноюорганізацією є одним з пріоритетнихнапрямівміжнародногомитногоспівробітництва. ДФС береактивну участь у спільнихопераціяхпідегідою ВМО у сферах боротьби з контрабандою та порушеннямимитних правил, захисту прав інтелектуальноївласності та іншихподібних заходах», – розповів Мирослав Продан.

 

Мирослав Продан: На 2018 рік ми маємоамбітніплани і ресурси для їхвиконання

РеформуванняДержавноїфіскальноїслужби, резерви по наповненню бюджету у 2018 році та податковізміни, якічекаютьплатників, стали темою обговоренняпід час зустрічів.о. Голови ДФС Мирослава Продана та представниківекономічного блоку Посольства США в Україні.

     За словами очільникафіскальноїслужби, ДФС докладе максимум зусиль для виконанняіндикативнихпоказників, закладених у бюджеті на 2018 рік. Все це - за рахунокзаходів з виведенняекономіки з «тіні», боротьби з контрабандою та мінімізацієюподатків.

     «У виконанніпоставленихзавдань ми робимо акцент не на тиск на платниківподатків, а на ефективністьзаходів з протидіїухиленнявідоподаткування та розвитокелектроннихсервісів для спрощенняведеннячесногобізнесу. У наступномуроці ми запровадимокількановихсервісів, якіунеможливлятьухиленнявідсплатиподатків», – розповів Мирослав Продан.

     За його словами, розвиток ІТ-складової та впровадженняновихсервісівстануть одними з головнихзавдань ДФС  у наступномуроці. Враховуючизакладенийбюджетний ресурс, ДФС у наступномуроціплануєоновити все комп’ютернезабезпечення, яке дозволить впроваджуватинові он-лайнпослуги для платників.

     Мирослав Продан додав, щосьогодні ДФС фактичнозавершує роботу і, як і обіцяли, докінцярокуплануєзапустити обновлений Електроннийкабінетплатника.

 

Cплатаподатків за найманихпрацівниківфізичною особою – підприємцем

Підпунктом 168.4.5 ПКУ встановлено, що фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

а) у разі коли такафізична особа є податковим агентом, - за місцемреєстрації у контролюючихорганах;

б) у разінотаріальногопосвідченнядоговорівкупівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідченнядоговорівдаруваннячивидачісвідоцтв про право на спадщину нерезидентам - за місцемнотаріальногопосвідчення таких договорів (одержаннясвідоцтв);

в) в іншихвипадках - за їїподатковоюадресою;

     Отже, на відміну від податкових агентів – юридичних осіб, податковий агент –підприємець має сплачувати утримані з доходів фізичних осіб (найманих працівників) податок на доходи та військовий збір за місцем власної реєстрації незалежно від місця здійснення підприємницької діяльності.

Затвердженозміни до Порядку облікуплатників

08.12.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2017 № 839, яким затверджено Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588.

Зокрема, Порядком визначено функції територіальних органів Державної фіскальної служби України щодо організації роботи з реєстрації та ведення обліку платників податків.

Крім того, виключенонорми, щостосуютьсяпризначення та проведенняперевірокпід час процедуриреорганізаціїаболіквідаціїплатниківподатків, врегулюванняпитаньсплатиподатковихзобов’язань та податкового боргу, а такожособливостейобліку у контролюючих органах великих платниківподатків.

Слід зазначити, що довідки, свідоцтва, повідомлення та відомості, які формуються і видаються контролюючими органами відповідно до Порядку можуть підписувати не тільки керівники та їх заступники, а й уповноважені особи контролюючого органу.

Такожзмінена форма та порядок заповненняПовідомлення про об’єктиоподаткуванняабооб’єкти, пов’язані з оподаткуваннямабо через якіпровадитьсядіяльність за формою № 20-ОПП.

Довідково: Наказ № 839 опубліковано в бюлетені «ОфіційнийвісникУкраїни» від 28.11.2017№ 93.

Коригуванняподатковихзобов’язань та податкового кредиту

 

Статтею 192 Податкового кодексу Українивід 02.12.2010 №2755 - VI, іззмінами і доповненнями (далі — Кодекс) визначено порядок коригуванняподатковихзобов’язань та податкового кредиту платників у разізмінисумикомпенсаціївартостіпоставленихтоварів/послуг, включаючинаступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадкахповерненнятоварів/послугособі, яка їхнадала, або при поверненніпостачальникомсумипопередньої оплати товарів/послуг. Такекоригуванняздійснюється на підставірозрахунківкоригування до податковихнакладних, зареєстрованихплатником в Єдиномуреєстріподатковихнакладних (далі —ЄРПН).

Крім того, розрахунок коригування до податкової накладної складається також і в разі, зокрема, зміни номенклатури товарів/послуг, яка також передбачає зміну коду УКТ ЗЕД чи коду ДКПП.

Діюча форма розрахунку коригування до податкової накладної, затвердженої наказом Мінфіну України за № 1307 від 31.12.2015 р., зареєстрованим у Мін’юсті України 26.01.2016 р. за № 137/28267, «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» (із змінами і доповненнями) передбачає, зокрема, у Розділі Б табличної частини графу 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» (далі — графа 1).

Тобто при складаннірозрахункукоригування до податковоїнакладної у графі 1 в обов’язковому порядку вказується № за порядком рядка податковоїнакладної, щокоригується. Зазначення у графі 1 розрахункукоригування порядкового номера відповідного рядка податковоїнакладноїдаєможливість в автоматичномурежимічіткоідентифікувати рядок податковоїнакладної (номенклатуру), стосовноякого у розрахункукоригування проводиться коригування.

У разіздійсненнязаміни та/абодоповненняноменклатурипостачаннятоварів/послуг у розрахункахкоригування до податковихнакладнихнеобхідноодночасновилучити одну товарнупозицію та/абододати одну чикількаіншихтоварнихпозицій. При цьомупід одним і тим самим порядковим номером рядка — як у податковійнакладній, так і в розрахункукоригування до неї — не можеобліковуватисядвірізнихтоварнихпозиції.

Тому з метою забезпечення в повному обсязі реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, функціонування якого забезпечується з урахуванням останніх змін до нормативно-правових актів, розрахунки коригування до податкових накладних, які складаються у разі зміни (доповнення) номенклатури постачання товарів/послуг, слід складати з урахуванням такого.

Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна номенклатури постачання товарів/послуг, постачальник (продавець) у розрахунку коригування зі знаком «–» зазначає показники щодо товарів/послуг, номенклатура яких змінюється (анулюється). При цьому у графі 1 такого розрахункукоригування в обов’язковому порядку вказується № за порядком рядка податковоїнакладної, щокоригується (номенклатура якогоанулюється).

Для додаванняновоїтоварноїпозиції, якої не було у податковійнакладній, яка корегується, в розрахункукоригування до такоїподатковоїнакладноїзі знаком «+» в окремих рядках зазначаютьсяпоказникиноменклатуритоварів/послуг, щододаються (новітоварніпозиції). При цьому в графі 1 такого розрахункукоригування таким новимтоварнимпозиціямприсвоюютьсяновічерговіпорядковіномерирядків, яких не було в податковійнакладній, щокорегується.

Дане роз'ясненнярозміщене на офіційномупорталі ДФС України.

 

Податковийкалендар на 20 грудня 2017 року

20 грудня, середа, останній день подання:

- податковоїдекларації з податку на доданувартість за листопад 2017 року платниками, у якихподатковийперіоддорівнює календарному місяцю;

- податковоїдекларації з плати за землю (земельнийподаток та/абоорендна плата за земельніділянкидержавноїабокомунальноївласності) (крімгромадян) за листопад 2017 року у разінеподанняподатковоїдекларації на 2017 рік;

- звіту про суминарахованоїзаробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованихосіб та суминарахованогоєдиноговнеску на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування до органівдоходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за листопад 2017 року;

- податковоїдекларації з рентної плати за листопад 2017 року з розрахунком:

  • рентної плати за користуваннярадіочастотним ресурсом України;

 

  • рентної плати за користуваннянадрами при видобуваннівуглеводневоїсировини;
  • рентної плати за транспортуваннянафти і нафтопродуктівмагістральниминафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
  • рентної плати за транзитнетранспортування трубопроводами аміакутериторієюУкраїни;

- декларації акцизного податку за листопад 2017 року*

 *Увага! Сумиподатку з урахуванняммінімального акцизного податковогозобов’язанняізсплати акцизного податку на тютюновівироби та ставок податку, діючихвідповідно до норм Кодексу, виробникамитютюновихвиробівсплачуються до бюджету протягомп’ятиробочихднівпісляотримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день поданняподатковоїдекларації (п.п. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу)

останній день сплати:

- авансовоговнеску з єдиногоподатку за грудень 2017 року платникамиєдиногоподатку 1 та 2 групи;

- єдиноговнеску на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування за листопад 2017 року, крімгірничихпідприємств.

 

                       Обов’язковий продаж надходженьвалюти – на рівні 50 відсотків

14.12.2017 набрала чинності постанова ПравлінняНаціонального банку Українивід 13.1.2017 №129 «Про запровадженняобов’язкового продажу надходжень в іноземнійвалюті та встановленнярозміруобов’язкового продажу таких надходжень» (далі – Постанова №129).

Постановою №129 залишеновимогищодообов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземнійвалюті на користьюридичнихосіб на рівні 50%. Рештанадходжень в іноземнійвалютізалишається в розпорядженнірезидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.

Як і раніше, уповноважений банк маєпопередньозараховуватинадходження в інвалюті, наякіпоширюєтьсявимога, на окремийрахунок «Розподільчірахункисуб’єктівгосподарювання». На наступний день післязарахуванняцихкоштів на розподільчийрахунок банк повинен здійснитиїхобов’язковий продаж без дорученняклієнта.

Крім того, розширеноперелікоперацій, надходження за якими не є обов’язковими до продажу. А саме –  вимога не буде поширюватися на перекази, щобулиздійснені банком за рахуноквласнихкоштівклієнта, якіповертаютьсяіноземним банком.

Постанова №129 діє з 14 грудня 2017 року до 13 червня 2018 року включно.

З текстом Постанови №129 можливоознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС України, скориставшисьрозділом «Нормативні та інформаційнідокументи» Загальнодоступногоінформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).