Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

П Р О Г‎‎ Р А М А Безоплатного перевезення учнів шкіл міста Вовчанська на 2018 рік

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від 08 грудня 2017 року                                                                      № 12-VII

 

Про затвердження Програми безоплатного перевезення учнів шкіл міста Вовчанська на 2018 рік

 

З метою реалізації державної політики у сфері освіти, керуючись п. 2 ст. 56 Закону України «Про освіту» № 2145 від 05.09.2017 р., наказом Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» № 367 від 04.12.2006 р., пп. 22 п. 1 ст. 26, п. 4 ст. 32, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-вр від 21.05.1997 р., міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму безоплатного перевезення учнів шкіл міста Вовчанська на 2018 рік (Додаток 1).

 

  1. Виконавчому комітету Вовчанської міської ради забезпечити виконання цієї Програми.

 

  1. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності Катасоновій Л.М. при формуванні міського бюджету на 2018 рік передбачити кошти на реалізацію цієї Програми.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного і соціального розвитку міста, соціального захисту, медичного обслуговування населення, з гуманітарних питань, питань молодіжної політики та спорту, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями (голова комісії Зарубіна А.І.) та на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії Козлова В.В.)

 

 

 

Вовчанський міський голова                                                 В.С.Шевченко

Додаток 1
до   рішення ХХХІІ сесії VII скликання
Вовчанської міської ради
від 08 грудня 2017 року № 12- VII

 

П Р О Г‎‎ Р А М А

Безоплатного перевезення учнів шкіл міста Вовчанська на 2018 рік

 

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Вовчанської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Проект рішення ХХХІІ сесії VІІ скликання Вовчанської міської ради від 08 грудня 2017 року № 9-VІІ

3.

Розробник програми

Відділ бухгалтерського обліку і господарської діяльності Вовчанської міської ради

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Вовчанської міської ради

6.

Учасники програми

Населення міста Вовчанська, органи виконавчої влади, підприємства, організації, установи

7.

Термін реалізації програми

2018 рік

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть учать у виконанні програми (для комплексних програм)

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі:

80000,00 грн.

9.1.

Коштів місцевого бюджету

80000,00 грн.

9.2.

Коштів інших джерел

-

ІІ. Загальні положення 

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів шкіл міста до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти. Пунктом 4 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначені повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів. Також пунктом 2 статті 56 Закону України «Про освіту» визначено, що органи місцевого самоврядування забезпечують пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у визначених ними порядку та розмірах за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.

ІІІ. Мета і завдання Програми

Метою Програми є сприяння поліпшенню освітнього рівня населення міста шляхом організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення у 2018 році учнів шкіл міста Вовчанська до місць навчання і додому.

ІV. Виконання Програми

Заходи

Виконавці

Термін

Безоплатне перевезення учнів шкіл міста до місця навчання та додому міським автотранспортом за маршрутами № 1, 2, 3

Виконавчий комітет Вовчанської міської ради

Протягом 2018 року

  1. V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в межах затверджених лімітних призначень на відповідний рік. Сума видатків на безоплатне перевезення учнів шкіл міста Вовчанська у 2018 році складає 80000,00 грн.

VІ. Очікувані результати

         Очікувані результати виконання цієї Програми у 2018 році:

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності населення міста;

- створення в місті належних умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;

- створення у місті належних умов для збереження життя і здоров’я школярів під час їх руху до місця навчання та додому.

VІІ. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють Вовчанський міський голова, постійні комісії Вовчанської міської ради.

 

Секретар міської ради                                                             Л.І.Дудка