Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Правила благоустрою території міста Вовчанська та с. Плетенівка, забезпечення в них чистоти та належного санітарного стану.

УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА   ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХІІІ    СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я 

    від  31 березня 2017 року                                                    №    4- VIІ  

 

Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою міста Вовчанська та села Плетенівка Вовчанського району, Харківської області

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій доповідну записку провідного спеціаліста відділу державного архітектурно-будівельного контролю Вовчанської міської ради Хайло Н.А., у зв’язку зі змінами внесеними до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,   з втратою чинності Закону України «Про міліцію»   відповідно до п. 24 , ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни та доповнення до Правил благоустрою міста Вовчанська та села Плетенівка Вовчанського району, Харківської області, а саме:

 - п. 2.1.20    викласти в наступній редакції:     «Мала  архітектурна  форма  -  це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою.  До малих архітектурних форм належать:  альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори;  декоративна та ігрова скульптура;  вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради;
паркові містки; огорожі, ворота, ґрати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством»
-  розділ 3 п. 3.1.6. та 3.1.7.  доповнити та викласти  в наступній редакції :3.1.6. «Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених
пунктів  у  разі,  якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду
життю, здоров'ю або майну громадян.

 3.1.7. звертатись до суду  з  позовом  про  відшкодування  шкоди,
заподіяної   майну   чи   здоров'ю   громадян   унаслідок  дій  чи
бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою».
- розділ 3 п. 3.2.6 доповнити словами: «допускати  на  об’єкти  благоустрою,  що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення   заходів   щодо  запобігання  і  ліквідації  наслідків надзвичайних   ситуацій   техногенного  та  природного  характеру».  

- п. 3.4.24 розділу 3 Правил благоустрою доповнити та викласти його в такій редакції:  «допускати  на  об’єкти  благоустрою,  що перебувають у їх
власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для
здійснення   заходів   щодо  запобігання  і  ліквідації  наслідків
надзвичайних   ситуацій   техногенного  та  природного  характеру»
 

-  до п. 4.2.3. внести зміни замінивши слова в тексті «Державна автомобільна інспекція», та відділ ДАІ  на «Вовчанській  відділ поліції».

- п. 4.6.2. виключити  слова: «в зимовий період».

- розділ 5 п. 5.2.14 доповнити словами: «Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх  частин) може здійснюватися підприємствами,  установами,  організаціями або громадянами в разі,  якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю,  здоров'ю громадян,  а також майну громадян та/або юридичних осіб». 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської  етики, місцевого самоврядування (заступник голови комісії Крушедольський К.М.),  та   комісію з комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії Кулаков І.В.).

   Вовчанський міський голова                                          В.С.Шевченко

 

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІ сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 29 литня 2011 року                                                                                                 № 9-VI

 

Про затвердження Правил благоустрою території міста Вовчанська та с. Плетенівка, забезпечення в них чистоти та належного санітарного стану

 

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва,  забезпечення надходження до міського бюджету в частині збору за місця для паркування транспортних засобів, згідно статей 7, 8, 10, 12 розділу І, глави 2 розділу ІІ та статті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України, керуючись п. 24 , ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  , міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Правила благоустрою території міста Вовчанська та с. Плетенівка, забезпечення в них чистоти та належного санітарного стану згідно додатку 1 до рішення сесії.
 2. Рішення Вовчанської міської ради від 10.10.2003 «ПроПравила благоустрою територій міста Вовчанська , забезпечення в них чистоти та належного санітарного стану, торгівлі, додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах» вважати таким, що втратило чинність.
 3. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення через засоби масової інформації або в мережі «Інтернет».
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської  етики, місцевого самоврядування (голова комісії Батинський А.В.)  та постійну депутатську комісію з комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку (голова комісії Федоров В.М.).

 

Міський голова                                                О.А. Топоркова

  Додаток до

рішення

ПРАВИЛА

 благоустрою території міста Вовчанська та с. Плетенівка, забезпечення в них чистоти та належного санітарного стану.

 

Розділ 1. Загальні положення

                    1.1. Правила благоустрою території міста Вовчанська (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюються економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою м.Вовчанська , порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою міста, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

1.2. Правила є обов’язковими для виконання на території міста Вовчанська всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.3. Об'єкти благоустрою міста Вовчанська використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.4. Організацію благоустрою міста Вовчанська забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законодавством. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста Вовчанська.

1.5. Повноваження Вовчанської міської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення» та іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”  та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

1.7. Вовчанська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.8. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.9. Правила регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті, дотримання тиші у громадських місцях та житлових зонах.

            1.10. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Вовчанська норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України.

1.11. Координацію діяльності в сфері благоустрою структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій міста, здійснює заступник міського голови по виконавчий роботі,  згідно затвердженими функціональними обов’язками.

 

            1.12. Виконавчий комітет міської ради забезпечує оприлюднення цих Правил у засобах масової інформації.

Розділ . 2 Визначення термінів

           2.1. У цих Правилах  терміни вживаються  в такому значенні:

 

2.1.1. Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).

2.1.2. Балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує  на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного  проведення  капітального  і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацією згідно з законом.

2.1.3. Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з  інженерного захисту,  розчищення,  осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та   екологічних заходів з покращення мікроклімату,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з  метою  її  раціонального  використання,  належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2.1.4. Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з їх відбудови за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.

2.1.5. Відходи -  будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворюються у процесі людської діяльності і  не  мають  подальшого використання  за  місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен  позбутися  шляхом утилізації чи видалення.

2.1.6. Ярмарковий захід – це захід, пов’язаний з  реалізацією товарів та послуг, що проводиться у зазначений термін у зазначеному місці з метою задоволення споживчого попиту населення.  

2.1.7. Вулично-дорожня мережа - призначена  для  руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів,  пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, місця паркування, зупинки транспорту, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

2.1.8. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

2.1.9. Дефект елемента фасаду - несправність елемента фасаду спричинена порушенням правил, норм, технічних умов його утримання

2.1.10. Дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

2.1.11.  Елементи благоустрою:

     1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів,  пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих  норм  і стандартів;

     2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

     3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

     4) засоби  та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

     5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

     6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

     7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

     8) обладнання  (елементи)  дитячих,   спортивних   та   інших майданчиків;

     9) малі архітектурні форми;

   10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

2.1.12. Елемент фасаду - конструктивний, декоративний, технологічний елемент на фасаді будинку, споруди, розміщений згідно з проектними рішеннями (карнизи, піддашки, балкони, лоджії, вікна, елементи зовнішнього водовідведення, стики стінових панелей зовнішніх стін, цоколі, приямки, огорожа на даху, тощо).

2.1.13. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

2.1.14. Заходи з благоустрою - роботи  щодо відновлення, належного утримання та  раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.15. Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, збоку, поряд або над проїжджою частиною вулиць і доріг. До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

2.1.16. Кладовище - відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та спорудами, призначеними для організації поховання  та  утримання  місць поховань.

2.1.17. Консервація фасадів - сукупність науково обґрунтованих заходів, які дозволяють захистити об'єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням у їхній існуючий вигляд.

2.1.18. Користувачі дорожніх об'єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” міських  вулиць і доріг, а також власники (користувачі) тимчасових споруд      торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для   здійснення підприємницької діяльності малих архітектурних форм, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд,  розташованих  у зазначених межах.

2.1.19. Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для  продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

2.1.20. Мала архітектурна форма - невелика споруда  декоративного, допоміжного   чи   іншого  призначення,  що  використовується  для покращення  естетичного  вигляду  громадських  місць   і   міських
об'єктів,  організації  простору  та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

2.1.21. Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

2.1.22. Міст - споруда, призначена для руху через річку,  яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. За класами мости поділяються на: малі – довжиною до 25 м, середні – довжиною до 100 м, великі – довжиною більше ніж 100 м, позакласові – довжиною більше ніж 500 м.

2.1.23. Місце для організації ярмарку - об’єкт благоустрою міста, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі.

2.1.24. Несправність елемента фасаду - технічний стан елемента фасаду, при якому не виконується хоча б одна із передбачених експлуатаційних вимог.

2.1.25. Об'єкт архітектури - будинки  і  споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та   іншого   призначення,   їх  комплекси,  об'єкти  благоустрою, садово-паркової  та  ландшафтної  архітектури,  монументального  і  монументально-декоративного    мистецтва,    території    (частини територій)   міста

2.1.26. Об'єкти благоустрою:

1)   території загального користування:

 • парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
 • пам'ятки культурної спадщини;
 • майдани, площі, бульвари, проспекти;
 • вулиці, дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
 • пляжі;
 • кладовища;
 • інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель  та споруд інженерного   захисту  територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

5) інші території в межах міста Вовчанська

2.1.27. Об'єкт культурної спадщини - місце, будинок, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

2.1.28. Обладнання фасаду - ремонтні та раніше не передбачені при будівництві будинку, споруди технологічні елементи (трубопроводи, кабельні мережі, елементи кріплення різного призначення, тощо).

2.1.29. Пам'ятка - об'єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

2.1.30. Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

2.1.31. Паспорт пам'ятки - обліковий документ, що містить сукупність наукових відомостей і фактичних даних, що характеризують історію пам'ятки і його сучасний стан.

2.1.32. Паспорт зовнішнього оздоблення фасаду – документ, в якому визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо схвалюється органами архітектури Вовчанської міської ради.

2.1.33. Пошкодження елемента фасаду - несправність елемента фасаду від зовнішніх впливів (природних, техно- і антропогенних).

2.1.34. Прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена  актом відповідного органу місцевого самоврядування на право власності чи користування  земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

2.1.37. Проїзна частина - частина автомобільної дороги, що безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

2.1.38. Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).

2.1.40.  Реконструкція будинків та споруд – комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

2.1.41. Реконструкція фасаду - комплекс заходів, спрямованих на поліпшення архітектурної виразності фасадів будинку, підвищення експлуатаційних теплотехнічних та інших показників, у тому числі трансформація структурної побудови фасаду з улаштуванням нових елементів і деталей (входів, прорізів, рекламних та інформаційних конструкцій тощо)

2.1.42. Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

2.1.43. Ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

2.1.44. Ремонт фасаду - комплекс організаційно-технічних заходів та ремонтно-будівельних робіт щодо усунення незначних руйнувань елементів фасаду будинку, які погіршують естетику міського середовища, загрожують безпеці власників (користувачів) будинків, споруд, приміщень та пересуванню пішоходів.

2.1.45. Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

2.1.46. Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

2.1.47. Сквер – упорядкована й озеленена ділянка, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення міста та призначена для короткочасного відпочинку населення.

2.1.48. Спортивні  споруди  -  окремі  будівлі  і  комплекси  споруд, призначені для  оздоровчих  та  навчально-тренувальних  занять,  а також змагань з різних видів спорту.

2.1.49. Суб'єкти у сфері благоустрою міста Вовчанська - учасники відносин у сфері благоустрою міста Вовчанська , а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.1.50. Територія -  сукупність земельних  ділянок,  які використовуються для розміщення будь якого з об'єктів благоустрою: парків,  скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, мостів, шляхопроводів, площ, майданів, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.

2.1.51. Тимчасова     споруда      торговельного,      побутового, соціально-культурного чи   іншого   призначення   для   здійснення підприємницької   діяльності   -   одноповерхова    споруда,    що
виготовляється  з  полегшених  конструкцій  з урахуванням основних вимог до  споруд,  визначених  технічним  регламентом  будівельних виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без
улаштування фундаменту.

2.1.52. Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення  експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них  (прибудинкової) території відповідно до вимог  нормативів,  норм,  стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

2.1.53. Фасад будинку, споруди - зовнішня частина будинку, споруди з усіма елементами від покрівлі до вимощення, за орієнтуванням фасади поділяються на головний, боковий, дворовий.

2.1.54. Червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі  існуючих  та  запроектованих вулиць,  доріг,  майданів,  які  розділяють  території забудови та території іншого призначення.

 

Розділ 3. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян у сфері благоустрою міста

 3.1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

 3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів.

 3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів.

 3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених м. Вовчанська та с. Плетенівка.

 3.1.4. Отримувати у встановленому законодавством порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території м. Вовчанська та с. Плетенівка та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

 3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:   

            3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені у встановленому порядку за ними території.

 3.2.2. Дотримуватися Правил благоустрою території міста Вовчанська та с. Плетенівка.   

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів.

 3.2.4. Відшкодовувати у встановленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

3.2.5. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків (земельних ділянок) приватної власності, укладати договори з юридичною особою, яка  в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів (за винятком випадків, коли послуги з вивезення побутових відходів є у складі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), відповідно до вимог Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

3.2.6. Дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у м. Вовчанську.  

3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими чинними нормативно-правовими актами.

3.2.8. Попереджувати не пізніше ніж за тиждень до початку робіт балансоутримувача, що обслуговує даний будинок про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ним місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця.

3.2.9 Оплачувати вивезення відходів, що накопичуються від утримання корів, свиней , кіз  та інших свійських тварин відповідно до норм накопичення на одну голову.

 3.2.10 Додержуватися норм утримання худоби та птиці на земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства на території міста у таких розмірах:

- велика рогата худоба                                 - до 3 голів;

- свиней                                                         - до 3 голів;

- вівці та кози (разом)

   без вільного вигулу за подвір’ям             - до 5 голів;

- кури, гуси,качки, індики (разом)

   без вільного вигулу за подвір’ям             - до 50 штук.

3.2.11 Утримувачів великої рогатої худоби, при вигоні до місць випасу, дотримувати належний санітарний стан міста на вулицях загального користування.

 3.3. Підприємства, установи та організації, фізичні особи - підприємці у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

 3.3.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій.

 3.3.2. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів.

 3.3.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населених пунктів або призводять до її нецільового використання.

 3.3.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи.

 3.3.5. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою.

3.3.6. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

 3.4. Підприємства, установи та організації, фізичні особи - підприємці у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:

 3.4.1. Утримувати в належному стані території, надані їм у встановленому законодавством порядку.

3.4.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини).

3.4.3. здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, а також  встановлених державних стандартів, норм і правил;

3.4.4. постійно утримувати в належному стані фасади закріплених в установленому порядку будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з міською радою, відділом РДА містобудування, архітектури та земельних відносин;

 3.4.5. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та у встановлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

 3.4.6. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

 3.4.7. Проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

3.4.8. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, постійно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.

 3.4.9. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища у порядку та розмірах встановлених законодавством України.

3.4.10. вивозити або, на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами, забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм, укладати договори з спеціалізованими підприємствами на захоронення або утилізацію відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних та інших) при утворенні обсягу не менше ніж 1.5м3 на місяць згідно з діючими нормами утворення;

3.4.11. щорічно протягом першого кварталу надавати до Вовчанської міської ради копію документів, які підтверджують оплату послуг з вивезення твердих побутових відходів в обсязі діючих норм їх накопичення за попередній рік.

3.4.12. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

3.4.13. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду тимчасових     споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого  призначення для здійснення підприємницької діяльності згідно з паспортами прив’язки тимчасових споруд, затвердженими уповноваженими особами;

3.4.14. забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону;  

3.4.15. обов’язково погоджувати розташування об`єктів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, а також тимчасове розміщення об’єктів комерційного та некомерційного призначення з метою розповсюдження інформації чи з іншою метою, з міською радою, органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

3.4.16. Здійснювати погодження режиму роботи підприємств торгівлі, громадського та побутового обслуговування у  міській раді.

3.4.17. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

3.4.18. Попереджувати не пізніше ніж за тиждень балансоутримувача, а також особу, що обслуговує даний будинок про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ними місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця;

3.4.19. Призначити особу, відповідальну за утримування власної та закріпленої за ними території в належному стані. Розмістити на фасаді будівлі підприємства, установи, організації у зручному для ознайомлення громадян місці однотипну, погоджену з головним архітектором міста табличку з інформацією про цю особу. Інформацію про особу, відповідальну за утримування власної та закріпленої за ними території надати до Вовчанської міської ради .

3.4.20. Організації, підприємства та установи, які є виконавцями будівельних робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації,  зобов'язані забезпечити вивезення та розміщення будівельного сміття, не ущільненого ґрунту в спеціально відведені місця, здійснити заходи, пов’язані з унеможливлюванням виносу ґрунту та сміття за межі будівельного майданчику.

3.4.21. Підприємства, установи, організації, як власники будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торгівельного та іншого призначення, на добровільних засадах здійснюють внески на фінансування заходів з благоустрою території м. Вовчанська за умовами відповідних договорів.

3.4.22.  Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою зобов’язані забезпечувати благоустрій, санітарну очистку та вчинення протиожеледних заходів на земельних ділянках споруд та прилеглих територіях.

3.4.23 Своєчасно проводити очищення дахів, водостічних труб,карнизів від снігу та льоду із забезпеченням заходів безпеки, виставлення огорож тротуарів і негайним подальшим прибиранням скинутого з даху снігу і льоду.

3.5. На об'єктах благоустрою забороняється:

3.5.1. Виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов’язковість його отримання передбачена законом.

3.5.2. Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо.

3.5.3. Вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг тощо.

3.5.4. Захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

3.5.5. Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски, тощо.

3.5.6. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України.

3.5.7. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин, свійську птицю у не відведених для цього місцях,за умови їх відведення.

3.5.8. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

3.5.9. Наносити шкоду, руйнувати чи псувати об’єкти та елементи благоустрою міста.

3.5.10. Забруднювати (засмічувати) громадські місця на всій території міста сміттям, а саме: інформаційними листівками, використаними проїзними квитками, фантиками, пляшками, недопалками тощо.

3.5.11. Наносити будь-якими фарбниками та іншими засобами на стінах малюнки, надписи на будівлях, спорудах, парканах; розклеювати листівки, оголошення, рекламу у не відведених для цього місцях (стовпах, стінах житлових та нежитлових будівель та споруд).

3.5.12 Складування сміття та побутових відходів,вивезення їх у невизначені для цього місця, а також спалювання на території міста та с. Плетенівка. 

3.5.13 Використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

3.5.14 Використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням.

3.5.15 Вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

3.5.16 Облаштовувати та скидати господарсько- побутові стоки за межі присадибної земельної ділянки та в водоносні горизонти.

3.5.17 Розлив нечистот з вигрібних ям на прилеглі території.

3.5.18 Скид неочищених господарсько - побутових стоків в несанкціонованих місцях.

3.5.19 Облаштовувати вигрібні ями без отримання відповідного дозволу на присадибних ділянках та прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків.

3.5.20  Без відповідного дозволу виконавчого комітету міської ради проводити на вулицях,площах, подвір’ях роботи по прокладанню водопровідних, каналізаційних та інших мереж..

3.5.21 Використовувати неохайний і несправний транспорт, здійснювати паркову автотранспорту на елементах  благоустрою (тротуарах, бордюрах, газонах)

3.5.22 Забруднювати вулиці при перевезенні вантажів, виїзді транспорту з будівельних майданчиків.

3.5.23 Допускати заростання бур’янами газонів, квітників, прилеглих територій та інших об’єктів, що знаходяться у володінні або користуванні.

3.5.24 Накокичення побутового та будівельного сміття на кладовищах міста та прилеглих територіях.

3.5.25 Торгувати з рук, із машин або іншим чином у невстановлених місцях.

3.5.26 Вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені чинним законодавством України, цими Правилами;

 

Розділ 4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

            4.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою, утриманню та ремонту об’єктів благоустрою.

4.1.1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до законодавства балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

4.1.2. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, що перебувають у приватній власності, визначають їх власники. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єктів благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації.          Утримання здійснює-ться відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

 

4.1.3. Власник об'єкту благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкту на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

4.1.4 На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації  можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території)  та/або  брати  пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.

За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

1). благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

2).  усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини;

3). утримання об’єктів благоустрою (Їх частин) з дотриманням відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярне здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.

Вовчанська міська рада визначає обсяги пайової участі власників будівель і
споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

4.1.5. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

4.1.6. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства. 

4.1.7. За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються:

1). заходи з виконання програми благоустрою м. Вовчанська, у тому числі проектів благоустрою м. Вовчанська

2). охорона та утримання об’єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

3). охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об’єктах благоустрою комунальної форми власності;

4). роботи з утворення об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

5). організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

 

            4.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

4.2.1  Парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів. 

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд, зокрема їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою; 

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та  відпочинку.

Збір листя на території парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів  здійснюється тільки на алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку,  квітниках. Спалювати листя забороняється.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, , зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

Благоустрій території парків, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.

Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

На територіях парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

 Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання  бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

На територіях парків, скверів, зелених зонах забороняється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню цих територій, а саме:

- проведення господарської і підприємницької діяльності без погодження документації у встановленому порядку;

- їзда верхи, в’їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім спеціалізованого автотранспорту та випадків проведення господарських заходів, пов’язаних з забезпеченням функціонування зазначених об’єктів і здійснення природоохоронних заходів;

- вигулювання собак за межами встановлених для цього місць;

- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів;

            4.2.2. Пам’яток культурної спадщини.

Власник або уповноважений ним орган,  користувач зобов'язані утримувати території пам'яток  культурної спадщини, пам’ятників у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати  від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

Використання пам’яток культурної спадщини повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує як найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.

Власники пам’яток чи їхніх частин або уповноважені ними органи незалежно від форм власності на ці пам’ятки зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій. 

4.2.3. Доріг, вулиць, площ, бульварів, проспектів, провулків, проїздів, майданів, пішохідних та велосипедних доріжок.

Власники об’єктів, або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та ремонт згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України і мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів стосовно дорожнього руху, правил ремонту й утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Використовувати об’єкти не за призначенням; встановлювати засоби організації дорожнього руху, пристрої примусового зниження швидкості («лежачих поліцейських») дозволяється лише за погодженими пропозиціями з відділом Державної автомобільної інспекції.

Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, зобов'язані:

- своєчасно та якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням безпеки руху;

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та терміново усувати пошкодження чи інші перешкоди на автомобільних дорогах, вулицях, своєчасно виявляти перешкоди дорожнього руху та їх усувати, а в разі неможливості – невідкладно позначати дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами;

- визначати нормативи та виділення необхідних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання об’єктів благоустрою;

- влаштовувати місця для зупинок транспортних засобів, стоянок і відпочинку учасників дорожнього руху та створення інших об’єктів дорожнього сервісу;

- передавати права на експлуатаційне утримання об’єктів іншим юридичним особам, контролювати якість робіт, що виконуються іншими юридичними особами;

            - проводити лінійний аналіз аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних подій, впроваджувати у таких місцях відповідні заходи щодо удосконалення організації дорожнього руху; 

            - сповіщати учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках про гідрометеорологічні та інші умови, що ускладнюють рух та роблять його небезпечним.

Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельниї матеріалів, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїжджій частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення, інженерних комунікацій, розташованих в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, зобов'язані:

- у місцях розміщення споруд побутово-торгівельного обслуговування та інших  будинків  і  споруд  масового  відвідування влаштовувати місця  для  стоянки  транспортних  засобів  і  виїзду  на  дорожні об'єкти за погодженням з відповідними виконкомом Вовчанської міської ради та відділом ДАІ.

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об'єктів;

- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити оброблення тротуарів протиожеледними матеріалами; 

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та чинних нормативів;

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд та об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також відділ ДАІ.

У межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами.

- скидати на проїжджу частину дороги сніг (за винятком випадків визначених цими Правилами), смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

- випасати худобу та свійську птицю;

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з відділом ДАІ.

Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, користувачі дорожніх об'єктів зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища, здійснювати інші заходи відповідно до вимог чинного законодавства.

Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і  утримання  автомобільних доріг загального  користування  і  технічних  правил  ремонту  і утримання  міських  вулиць  і  доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та  безпеки дорожнього руху.

 

4.2.4. Кладовищ.

Утримання кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, братських  могил,  а  також  могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом  міської  ради  за  рахунок  коштів місцевого бюджету.Утримання військових ділянок на цивільних кладовищах, військових  братських  та  одиночних  могил забезпечують  виконавчі органи міської ради, органи виконавчої влади із залученням органів  охорони  культурної спадщини відповідно до їх повноважень.Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання,  здійснюється  відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечують виконавчі органи міської ради у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом  виконавчої  влади 

                Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає  використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

                Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням  відповідного органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів  давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

 

      4.2.5. Території для автостоянок та майданчики для паркування.

На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений актом міської ради чи виконавчого комітету.

У випадку розміщення місць для паркування на проїзній частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом міської ради чи виконавчого комітету.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

 • засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;
 • розпалювати вогнища;
 • торгівля;
 • зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;
 • псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

                Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

Особи, які утримують місця для стоянки транспортних засобів:

                - забезпечують належний санітарний стан території;

                - забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів;

                - встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення;

                - забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.

 

4.2.6. Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Обладнання, спортивні споруди, інші елементи благоустрою повинні бути сертифіковані та підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. 

        Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

      Будівництво, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки.

      4.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови, присадибної ділянки.

4.3.1. Благоустрій  території  житлової  та громадської забудови
здійснюється  з  урахуванням  вимог  використання  цієї  території відповідно  до  затвердженої  містобудівної  документації,  правил благоустрою  території  населеного  пункту,  а  також установлених будівельних норм, державних стандартів, норм і правил.4.3.2. Обов’язковими елементами зовнішнього благоустрою прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку є засоби та обладнання зовнішнього освітлення, лавки та урни, які розмішують перед входом до будинку, внутрішньоквартальні проїзди з місцями паркування автотранспорту мешканців будинку, тротуари, газони, квітники, зелені зони, дитячі майданчики, місця вигулу домашніх тварин.

4.3.3. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

4.3.4. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території ( 15 метрів по периметру ) проводиться  її  власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач  присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування,  прилеглої до його  присадибної ділянки.

4.3.5. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться виконавчими органами Вовчанської  міської ради.

4.3.6. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у балки, особливо на території, прилеглі до приватної забудови.

4.3.7. Забороняється паркування автотранспортних засобів на внутрішньоквартальних проїздах у безпосередній близькості до будівель, якщо це заважає безперешкодному проїзду  спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, вивантаженню контейнерів для збору відходів.

4.3.8. Забороняється розміщення, залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови без відповідного дозволу більше 3 діб.

4.3.9. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення  відходів. Доцільно їх збирати до купи, не допускаючи рознесення вулицями, прибирати у спеціально відведені місця для компостування або вивозити на звалище.

4.3.10. Об'єкти  благоустрою  використовуються  відповідно  до  їх функціонального  призначення  для  забезпечення  сприятливих  умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.

                    4.3.11. Всі суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, повинні заключити договір на вивезення твердих побутових відходів.

      4.3.12. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, фізичним особам-підприємцям, громадянам суворо забороняється скидати сміття за межами відведених для цього місцях.  

4.4. Забезпечення благоустрою території підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та закріплених за ними територій

      4.4.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок та елементів благоустрою на них, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до діючого законодавства, цих  та інших нормативних актів.

 

4.4.2. Вовчанська міська рада та її виконавчі органи своїм рішенням можуть закріплювати для утримання у належному стані за підприємствами, установами, організаціями прилеглі до їх земельних ділянок території .

4.4.3. Підприємства,  установи, організації, розташовані на території об'єкта благоустрою, з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту можуть залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

4.4.4. Підприємства, установи, організації повинні  утримувати  власну та закріплену  за ними  територію в належному стані відповідно до умов Угоди про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою, цих Правил, вимог законодавства або брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно договору між суб’єктами, які  розміщуються  на території об'єкта благоустрою та його балансоутримувачем.

4.4.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю  громадян  на  власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

 

4.5. Порядок здійснення благоустрою, утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд

      4.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до законодавства, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

      4.5.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження, паспортизацію, поточний, капітальний ремонти вказаних будівель, споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

4.6. Вимоги до санітарного очищення території міста та с. Плетенівка

      4.6.1. Санітарне очищення території міста включає механічне та ручне прибирання об’єктів благоустрою, збір та вивезення відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно до вимог чинного законодавства, цих Правил, санітарних норм та правил, рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

      4.6.2 Обов’язок по механічному та ручному прибиранню, утриманню територій в зимовий період покладається:

покриття проїжджої частини міських вулиць, доріг, площ, а також покриття тротуарів, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, дворів – на балансоутримувача об’єктів та елементів благоустрою, або підприємство, установу, організацію, яким надано право на утримання об’єктів та елементів благоустрою;

      - тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – на власників домоволодінь, комітети самоорганізації населення.

      - дворів, тротуарів, покриття проїжджої частини, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом – на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи;

- дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших територій земельних ділянок що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам та територій на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

- територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування,  громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів торгівлі на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

-охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач– покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

-територій, прилеглих до АЗС, на відстані 50 м від периметру споруд та до половини проїжджої частини вулиці – покладається на суб’єктів господарювання,  які експлуатують вказані об’єкти;

- територій, прилеглих до колективних гаражів та автостоянок на відстані 20 м від периметру споруд та до половини проїжджої частини вулиці – покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників (користувачів) автостоянок;

- територій, прилеглих до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів на відстані до 15 м. навколо них – покладається на їх власників;

- територій, прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

- лісопосадок – покладається на землекористувачів або власників земельних ділянок ;

- автобусних, зупинок  маршрутних  транспортних засобів і стоянок (місць відстою) маршрутних таксі та території на відстані 20 м навколо них – покладається на користувача об’єктів ;

- парковок та тротуарів на відстані 10 м навколо них – покладається на осіб, яким вказані території надані у користування або оренду;  

- зелених насаджень парків, гідропарків, парків культури та відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, прилеглих до проїзної частини вулиць, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на уповноважену особу відповідно до розпорядження голови міської ради;

- вокзалів та привокзальних в межах наданих в установленому порядку територій – покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі;

- мостів, шляхопроводів, територій під шляхопроводами та  на відстані 10 м навколо них,  підземних пішохідних переходів – покладається на їх балансоутримувачів;

-  місць встановлення сміттєзбірників та територій на відстані 5 м навколо них, -  покладається на відділ благоустрою;

- прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, прилеглої території на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці, здійснюється фізичними чи юридичними особами, яким відповідно до діючого законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться;

- за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені з визначенням розміру для утримання у належному стані інші території в межах  міста.

4.6.3. Порядок проведення санітарного очищення об'єктів благоустрою, збереження зелених насаджень, включає в себе:

      - регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бардюрного каменю;

                -  забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів з відділом благоустрою на підставі затверджених норм утворення твердих побутових відходів;

                - регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;

- регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

                -  вивозити сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, не менше ніж один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж два рази на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше ніж одного разу на тиждень; 

- утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових  у належному санітарному та технічному стані;

- встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття;

- здійснювати очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

- контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

- регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;

                - регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

- проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

- проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

- проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

- не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;

- з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

- належним чином  проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою. 

 

      4.6.4. Встановлення та утримання урн покладається на:

- підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в  будинки, споруди;

                - суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

                - підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів з інтервалом не більше 40 м;

- балансоутримувачів багатоквартирних будинків. Урни встановлюються біля входу в  будинки

4.6.5. Особи, на яких покладено обов’язок встановлення урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі забруднення – промивати. 

      4.6.6. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими, зручним для під’їзду спецтранспорту та відповідати санітарним нормам.

      4.6.7. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

      4.6.8. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою  відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

      - підмітання та зсув снігу, які повинні  розпочинатися з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають сходи, тротуари, пішохідні доріжки, дороги до під'їздів жилих будинків, місця для зупинок маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах для подальшого вивезення, за винятком території місць зупинок маршрутних транспортних засобів;

      - видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення, снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях зупинок маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування,  в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище, або інші для цього визначені місця.

      - під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця зупинок маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми протиожеледними матеріалами. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

      4.6.9. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця зупинок маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця, посипають протиожеледними матеріалами житлові підприємства, підприємства, організації, установи, фізичні особи-підприємці, громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок передано за договором.

      4.6.10. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території, зобов’язані:

      - мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби і т.п.);

      - мати достатній запас протиожеледного матеріалу для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

                -прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату;

- огороджувати небезпечні для пішоходів, у разі падіння бурульок та снігу з дахів, місця, забезпечувати видалення бурульок з дахів, карнизів та інших елементів будинків.

      4.6.11. Полив проїжджої частини доріг та тротуарів проводиться в плановому порядку із застосуванням спеціальних машин та механізмів.

      4.6.12. Балансоутримувачі, житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання протиожеледною сумішшю закріплених за ними територій, та інші послуги з благоустрою, або проводити їх самостійно.

4.6.13. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008р. №1070 Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

      4.6.14. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням  міської ради місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

      4.6.15. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, не призначених для цього.

      4.6.16. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території міста,  на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів в  інших  місцях,  що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. 

4.6.17. Визначення меж територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови покладається на виконавчі органи міської ради.

 

4.7. Обмеження  на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою

4.7.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження  в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження .

4.7.2.  Право  на  земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.  

4.7.3. Правовий режим  земель   охоронних   зон  визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:

1) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини,  гідрометеорологічних станцій  тощо  з  метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

2) уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів,  навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних  умов  їх експлуатації,   запобігання   ушкодження,  а  також  зменшення  їх негативного впливу на людей та довкілля,  суміжні  землі  та  інші природні об'єкти.

4.7.4.  Правовий  режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела  водопостачання,  водозабірні  та водоочисні споруди, водоводи,  об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може  призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам  водопостачання, водозабірним  і  водоочисним  спорудам, водоводам,  об'єктам оздоровчого призначення,  навколо  яких  вони створені.

4.7.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

У межах санітарно-захисних зон  забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної  інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

4.7.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ та на островах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2)  зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3)  влаштування загонів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних),  у тому числі  баз  відпочинку,  дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) влаштування звалищ сміття,  гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

6)  миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

4.7.7. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що  перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

 

4.8 Порядок звільнення території міста Вовчанська від безхазяйного майна, самовільно розміщених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів.

 

4.8.1. Даний порядок розроблено на виконання та відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших актів законодавства з метою запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території міста Вовчанська, гарантованого захисту прав територіальної громади від правопорушень у сфері благоустрою, земельній та містобудівній сферах, забезпечення та стимулювання виконання вимог актів чинного земельного законодавства, встановлення єдиного підходу у вирішенні питань щодо захисту права власності територіальної громади міста Вовчанська на землю.

4.8.2. Положення даного розділу розповсюджуються на випадки виявлення будинків, будівель, споруд, об’єктів незавершеного будівництва на які не зареєстровані права власності та інші речові права на нерухоме майно, безхазяйного рухомого майна, яке не відноситься до інженерних мереж, самовільного розміщення об’єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, кіосків, павільйонів, лотків, палаток, конструкцій, іншого типу, виду тимчасових споруд, іншого майна, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій (у тому числі рекламних), транспортних засобів, механізмів, тощо.

Під самовільним розміщенням об’єктів у цьому порядку розуміються розміщення, встановлення, інші дії, пов’язані з зайняттям території міста Вовчанська, що здійснені без належного дозволу, встановленого чинними актами законодавства, рішеннями Вовчанської міської ради, її виконавчих органів,  дозволу на виконання будівельних робіт, з відхиленням від проекту, тощо.

Особа, що здійснила або здійснює самовільне встановлення (будівництво, розміщення, тощо) зазначеного майна (об’єктів) не набуває права власності на нього.

4.8.3. Звільнення території міста від зазначених у п.4.8.2  цього розділу об’єктів відбувається у випадку самовільного розміщення цих об’єктів без передбаченого чинним законодавством дозволу та/або без оформлення у встановленому законом порядку права власності чи права користування на земельну ділянку, на якій розміщено цей об’єкт (за виключенням житлових будинків, будівель, споруд).   

4.8.4. Виявлення безхазяйного майна, випадків самовільного розміщення зазначених в п.4.8.2. цього розділу об’єктів здійснюється на підставі інформації від виконавчих органів Вовчанської міської ради, посадових осіб,  підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичних осіб.

4.8.5. При виявленні безхазяйного рухомого майна, яке не відноситься до інженерних мереж, випадків самовільного розміщення зазначених у п.4.8.2. цього розділу об’єктів, на підставі отриманої інформації, складається акт, форма якого  затверджується виконавчим комітетом Вовчанської міської ради, в якому обов’язково відображається наступне:

 • дата складання акту;
 • опис виявленого майна (об’єкта);
 • опис технічного стану майна (об’єкта);
 • місцезнаходження майна (об’єкта) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування;
 • відомості про особу, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта або заявляє про права на майно (об’єкт), або про відсутність власника майна;
 • відомості щодо наявності документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на майно (об’єкт);
 • відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розташовано майно (об’єкти за виключенням житлових будинків, будівель, споруд);
 • відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством дозволу на розміщення майна (об’єкта);
 • висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою;
 • посада, прізвище, ініціали, підпис посадових осіб, що склали акт.

4.8.6. При виявленні безхозного нерухомого майна, яке не має власника або власник якого невідомий, яке відноситься до інженерних мереж, виконавчи органи міської ради в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, реєструє таку інформацію в журналі заяв та за дорученням міського голови виконавчи органи проводять вперевірку щодо наявності прав на землю та необхідних дозволів на розміщення майна (об’єкта) направляються відповідні запити до органу державної реєстрації прав, районного відділу архітектури, містобудування та районного відділу земельних ресурсів.

4.8.7. Органу державної реєстрації прав, районний відділу архітектури, містобудування та районний відділу земельних у 3-денний термін у письмовій формі надають виконавчому комітету міської ради витребувану інформацію з доданням (при наявності) копій відповідних документів (договорів, ордерів, дозволів, тощо). Надані матеріали додаються нею до акта.

4.8.8. Складений відповідно  акт та інші матеріали направляються для правової оцінки, підготовки та внесення у встановленому порядку на розгляд виконавчого комітету Вовчанської міської ради (за наявності підстав) проекту рішення про звільнення території міста Вовчанська від відповідних об’єктів.

4.8.9. Передбачений цим розділом порядок звільнення території міста від зазначеного у даному розділі майна (об’єктів) реалізується уповноваженими міською радою, комунальними підприємствами та іншими уповноваженими суб’єктами незалежно від притягнення іншими органами влади та управління винних осіб до юридичної відповідальності за правопорушення у сфері благоустрою, містобудівній та земельній сферах, сфері здійснення торговельної діяльності, тощо. 

4.8.10. Рішення про звільнення території міста  від зазначених у п.5.10.2. цього параграфа об’єктів приймається виконавчим комітетом Вовчанської міської ради у встановленому порядку та затверджується на сесії ради. У рішенні про звільнення території від відповідного об’єкта визначаються відповідні комунальні підприємства, яким доручено його виконання, місце, до якого переміщується майно (об’єкт), інші необхідні вказівки та відомості.

4.8.11.  Якщо встановлено особу, що здійснила встановлення (будівництво) майна (об’єкта), від якого звільняється територія міста , вона повідомляється про дату проведення звільнення території від її майна (об’єкта) та їй надається 5-денний термін для самостійного звільнення території міста від цього майна (об’єкта).

4.8.12. Звільнення території міста від зазначених  об’єктів здійснюється підприємствами комунальної власності територіальної громади м. Вовчанськ, уповноваженими рішенням виконавчого комітету Вовчанської міської ради, до виконання заходів зі звільнення території можуть залучатися інші підприємства, дата проведення звільнення території визначається у разі встановлення особи, що здійснила встановлення (будівництво) майна (об’єкта) – не раніше спливу  терміну на самостійне звільнення території власником майна (об’єкта).

4.8.13. Звільнення території міста від зазначеного у даному розділі майна (об’єктів) здійснюється шляхом опечатування, демонтажу таких об’єктів, їх транспортування до місця зберігання чи утилізації, передачі відповідальній особі під розпис, а також шляхом вжиття інших дій, що не суперечать закону та спрямовані на виконання вимог чинного законодавства, забезпечення благоустрою, чистоти і порядку на території міста, припинення порушень чинного законодавства у земельній та містобудівній сферах.

4.8.14. Під демонтажем у цьому Порядку необхідно розуміти комплекс заходів, які передбачають відокремлення зазначених у даному параграфі об’єктів, а також майна, що знаходиться в цих об’єктах, від місця їх розташування або їх основи, фундаменту, тощо (у тому числі від’єднання від інженерних мереж при необхідності) та транспортування на місце подальшого зберігання, утилізації, тощо.

4.8.15 Звільнення території від майна (об’єктів) здійснюється у присутності уповноваженої посадової особи міської ради, районного відділу земельних ресурсів та районного відділу містобудування та архітектури (у разі демонтажу рекламної конструкції), та незалежно від присутності особи, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта або заявляє про права на майно (об’єкт).

З метою технічного забезпечення демонтажу майна (об’єкта) залучаються працівники  комунальних підприємств, служб, інших підприємств.

На місце проведення звільнення території від майна (об’єктів) з повідомленням про місце, час та дату такого звільнення запрошуються співробітники відповідних територіальних органів внутрішніх справ, при необхідності – співробітники ДАІ, відповідних органів державної податкової служби, органів міністерства з надзвичайних ситуацій, інших органів, служб, тощо. 

4.8.16 Про проведене звільнення території міста Вовчанська від зазначеного в даному  розділі майна (об’єктів) у 3-х примірниках складається акт, форма якого затверджується виконавчим комітетом міської ради, та який підписується представниками комунальних підприємств, уповноважених проводити звільнення території, присутніми посадовими особами міської ради, та іншими присутніми особами – за згодою.

У даному акті відображається наступне:

 • дата складання акта;
 • рішення виконавчого комітету, на підставі якого здійснюється звільнення території;
 • дата та час звільнення території;
 • опис технічного стану майна (об’єкта);
 • місцезнаходження майна (об’єкта) із зазначення адреси та описом безпосереднього місця розташування;
 • відомості про особу, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта або заявляє про права на майно (об’єкт) або про відсутність власника майна;
 • відомості щодо відключення об’єкта від інженерних мереж (якщо об’єкт був підключений);
 • докладний опис стану об’єкта та майна, що в ньому знаходиться;
 • адресу (місце) транспортування майна (об’єкта) для зберігання, визначену рішенням виконавчого комітету;
 • відомості, які необхідні для розрахунків витрат підприємств, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення – транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання майна (об’єкта), відновлення об’єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об’єктів, тощо;
 • посада, прізвище, ініціали, підпис осіб, що склали акт.

У разі відмови власника майна (об’єкта) підписати акт, в ньому робиться відповідна відмітка.

4.8.17. Один з примірників складеного акта залишається в виконавчому комітеті міської ради, другий - надсилається особі, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта або заявляє про права на майно (об’єкт) (у випадку її встановлення), одразу після складання такого акта. Копія акта надсилається листом з повідомленням до відповідного територіального органу внутрішніх справ.     

4.8.18 Звільнення території від зазначених у цьому розділі об’єктів здійснюється з фіксацією технічного стану цих об’єктів та стану території після її звільнення від об’єкта, у тому числі за допомогою засобів фото–, відеофіксації. Матеріали фотофіксації додаються до акта звільнення території.

4.8.19. За наявності визначених чинним законодавством підстав до майна (об’єктів), від якого звільнено територію міста, може відповідно до законодавства у сфері поводження з відходами застосовуватися процедура поводження з відходами та здійснюватися операції поводження з відходами.  

4.8.20. Облік та зберігання майна (об’єктів), якщо до нього відповідно до закону не застосовано процедуру поводження з відходами, здійснюється комунальними підприємствами, що визначені рішенням виконавчого комітету міської ради про звільнення території міста від відповідних об’єктів. 

4.8.21. Майно (об’єкти), від якого звільнено територію м. Вовчанська, може бути передано на тимчасове зберігання іншій особі на підставі договору.

4.8.22 Особа, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта або заявляє про права на майно (об’єкт), від якого звільнено територію м.Вовчанська, має право на повернення (отримання) цього майна за зверненням до комунального підприємства з наданням таких документів:

а) заяви на ім’я голови міської ради та комунального підприємства про повернення майна (об’єкта);

б) документів, які відповідно до закону посвідчують право на майно (об’єкт) особи, що звертається;

в) документів, що підтверджують відшкодування витрат підприємств, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення – відключення від мереж та комунікацій, транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання майна (об’єкта), відновлення об’єктів благоустрою на місці самовільного встановлення об’єктів, тощо.

4.8.23 При відмові особи, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта або заявляє про права на майно (об’єкт), у випадку виявлення безхазяйного майна відповідним виконавчим органам міської ради при необхідності вживаються заходи щодо набуття у встановленому законом порядку територіальною громадою м. Вовчанська права власності на це майно.

 

Розділ 5. Вимоги до утримання елементів благоустрою міста Вовчанська

 

5.1. Порядок утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів

 

5.1.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх  охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

5.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних  і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів за погодженням з органами ДАІ.

5.1.3. Усі  роботи  по  будівництву,  реконструкції і  ремонту автомобільних  доріг,  вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів  і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

5.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це проектувальника  і замовника  з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.5.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки  дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки  дорожнього руху.

                5.1.6. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг,  тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

 

5.2. Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою

 

                5.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими уповноваженим органом, цими Правилами, іншими нормативними актами.

                5.2.2. Виробничий процес утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд  за  деревами  і чагарниками, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених  насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об’єкта благоустрою.

5.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або  виросли  самосівом  в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також  знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих  бюджетів, юридичних, фізичних осіб в залежності від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у  власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.

5.2.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України.

5.2.5. Місця висадки зелених насаджень визначаються згідно з Правилами утримання зелених насаджень населених пунктів України.

5.2.6. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об'єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків. 

                5.2.7. Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

                5.2.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій.

                5.2.9.  При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку. 

5.2.10. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким  земельні ділянки відведені з вказаною метою.  

                5.2.11. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник зобов'язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню згідно рішення міської ради.

                5.2.12. Заборонено зміну цільового призначення для земельних ділянок, зелених зон і зелених насаджень, а також земельних ділянок, об'єктів фізичної культури і спорту, незалежно від форми їх власності на 5 років.

                5.2.13. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Не потребує отримання дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень   виконання  робіт  на  підставі  одного  з  документів, визначених  частиною  першою  статті  34  Закону України   "Про регулювання містобудівної діяльності".

На території зелених насаджень забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без виданого в установленому порядку дозволу;

2) самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

3) вивозити і свалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя, сніг тощо;

4) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

5) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

6) посипати куховарською сіллю сніг та лід на тротуарах;

7) влаштовувати стоянки автомашин;

8) влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;

9) влаштовувати ігри на газонах;

10) спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

11) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

12) добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

13) рвати квіти, ламати гілки дерев;

14) винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

15) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

16) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;

5.2.14. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

     -об'єктах  благоустрою державної чи комунальної власності – на балансоутримувачів цих об'єктів;     -територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – на установи, організації, підприємства;     -територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, - на забудовників чи власників цих територій;    - безхазяйних   територіях,   пустирях   -   на особи, уповноважені виконавчими органами Вовчанської ради;     -приватних садибах і прилеглих ділянках – на їх власників або користувачів.                    5.2.15. Органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за збереження зелених насаджень  на землях рекреаційного призначення у м. Вовчанська.

 

5.3. Порядок утримання пам’ятників культурної спадщини

  

5.3.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятки, пам’ятники культурної спадщини, в належному стані, своєчасно провадити ремонт,  захищати  від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства та охоронного договору.                   

5.3.2. Забороняється  змінювати  призначення пам'яток, пам’ятників культурної спадщини, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах  без  дозволу  відповідного  органу  охорони культурної  спадщини. 

5.3.3  Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними  нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта  культурної  спадщини лише у  випадках,  що  не  суперечать  інтересам збереження цього об'єкта.

5.3.4. У разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам’ятка.

5.3.5. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам'ятки  (створює  загрозу  знищення, руйнування,  пошкодження, спотворення  пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та утримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

5.3.6. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці, пам’ятнику культурної спадщини або порушує законодавство,  державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

5.3.7. Будівельні, меліоративні,  шляхові та інші роботи,  що можуть призвести  до  руйнування,  знищення чи  пошкодження об'єктів культурної спадщини,  проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

5.3.8. Пам'ятки  культурної спадщини, пам’ятники, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається  як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень  з  вивчення  та фіксації пам'ятки (обміри, фотофіксація тощо). 

                        

5.4 Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин

 

5.4.1. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

 5.4.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

5.4.3. На  вулицях міста має бути забезпечене освітлення вітрин.

5.4.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

5.4.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого міською радою графіка, в залежності від пори року та природних умов.

5.4.6. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювання на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі  або приміщень, за проектом, погодженим з відділом містобудування, архітектури та земельних відносин районної державної адміністрації.

5.4.7. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП ІІ-4, ДБН В.2.3.-5-2001.

               

5.5  Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

 

                5.5.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

                5.5.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

                5.5.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

                    5.5.4. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до „Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки”, затв. наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення  від наслідків Чорнобильської  катастрофи від 01.03.2006 р. №110.                     5.5.5. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані  та  немеханізовані, у тому числі каруселі,  гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з  еластичними  елементами (катапульти,  стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків,  у тому  числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.  

5.6. Порядок утримання елементів благоустрою  при розташуванні зовнішньої реклами.

5.6.1. Зазначені у цьому параграфі вимоги розповсюджуються на випадки розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на будівлях (будовах) і спорудах, на відкритій місцевості, на міських вулицях (дорогах), майданах тощо, в зелених зонах, на елементах вуличного устаткування та інших об'єктах (місцях розміщення спеціальних конструкцій) незалежно від форм власності і підлеглості.

5.6.2. Установка спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами проводиться на підставі дозволів, які видаються в порядку, визначеному Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Вовчанську.

5.6.3. При проведенні робіт з монтажу, демонтажу і обслуговуванню спеціальних конструкцій власник конструкцій зобов'язаний одержати відповідний дозвіл (ордер) уповноваженого виконавчого органу ради на проведення таких робіт. Підключення до електромереж проводиться згідно з технічними умовами відповідних енергопостачальних підприємств.

5.6.4. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою. Розміщення вивісок здійснюється на підставі розробленого паспорту зовнішнього оздоблення фасаду в порядку, встановленому виконавчим комітетом Харківської міської ради.

5.6.5. Самовільно встановлені спеціальні конструкції зовнішньої реклами (встановлені без отримання дозволу), спеціальні конструкції, дозволи на установку яких в установленому порядку були анульовані, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконавчим комітетом міської ради.

5.6.6. При продовженні терміну дії дозволу у випадках розміщення складної спеціальної конструкції до заявки розповсюджувач зовнішньої реклами додає обґрунтування відповідності встановленої спеціальної конструкції проекту та вимогам безпеки її розміщення і експлуатації (експертний висновок) спеціалізованого підприємства, установи або організації, що мають відповідні ліцензії, за винятком розміщення дошок і вивісок; настінних панно площею менше 6 м2; кронштейнів на будівлях площею однієї сторони менше 1,5 м2; штендерів; спеціальних конструкцій на огорожах, окрім пішохідних, за умови, що верхня частина конструкції не виступає за габарити огорожі.

5.6.7. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

5.6.8. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір на відновлення об’єктів благоустрою з спеціалізованим підприємством.

5.6.9. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

5.6.10. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

5.6.11. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті.

5.6.12. Відповідальність за  технічний, естетичний стан  рекламних  засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

5.6.13. Фундаменти рекламних конструкцій виконуються з обов'язковим повним заглибленням у ґрунт.

5.6.14. Підведення електричних мереж до засобів реклами, що стоять окремо, проводиться під поверхнею землі.

5.6.15. Спеціальні конструкції, розміщені на будівлях (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цих будівель та істотно міняти вид їх фасадів.

5.6.16. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на будівлях і спорудах, що відносяться до об'єктів місцевої символіки, забороняється.

 

5.7 Порядок утримання мостів, шляхопроводів

 

                5.7.1. Утримання мостів, здійснюється з додержанням вимог цих Правил щодо утримання їх в належному стані, державних норм та правил, інших нормативних актів.

5.7.2. Організація обстеження мостів та труб здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства та  ДБНВ 2.3-6-2002 „Мости та труби. Обстеження та випробування”.

                5.7.3.  До складу робіт по прибиранню мостів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїзної частини та тротуарів, при необхідності проводиться миття проїзної частини та тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів. Роботи, як правило, повинні виконуватися механізованим способом, лише важкодоступні місця прибираються вручну.

                5.7.4. До складу робіт по прибиранню мостів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається обледеніння бордюрних огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Обов’язково очищуються від снігу та льоду водовідні пристрої (трубки, лотки), що попереджують потрапляння води у деформаційні шви. Прибирання снігу та льоду на стальних конструкціях повинні забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїзної частині та тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском та шлаком без застосування хлоридів.

                5.7.5. Скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється.

                5.7.6. Відповідальність за якість виконання робіт по прибиранню та утриманню у належному стані штучних споруд та прилеглих до них територій –несуть особи, які виконують такі роботи.

                5.7.7. Забороняється рух на мостах, транспортних засобів що забруднюють проїзну частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками. 

                5.7.8. Забороняється проїзд по спорудах транспортних засобів із понаднормативними навантаженнями або негабаритними вантажами без оформленого належним чином дозволу.

                5.7.9. Забороняється:  купатися, прати білизну, ловити рибу з мостів та під мостами, в межах їх охоронних зон.

                   

5.8 Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

 

                5.8.1. Утримання у належному стані  дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків здійснює балансоутримувач .

                5.8.2. Використання та утримання вказаних у цьому параграфі елементів благоустрою здійснюється згідно з ДСТУ 2587-94 „Розмітка дорожня”, ДСТУ 4100-02 „Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування”, ДСТУ 2735-95 „Огородження дорожні і напрямні пристрої”,  інших норм та правил.

5.8.3. Кожний учасник  дорожнього  руху повинен використовувати елементи дорожніх об'єктів  відповідно  до   їх   призначення   з дотриманням вимог чинного законодавства.

             5.8.4. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього  руху без  погодження  з  відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України забороняється.

 

5.9 Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць,  будинкових номерних  знаків,  меморіальних дошок та інших)

 

5.9.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків,   меморіальних дощок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

5.9.2. Відповідальність за збереження малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території районів міста, що належать до комунальної власності, покладається на балансоутримувачів  цих архітектурних форм. Контроль за станом утримання цих малих архітектурних форм здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

5.9.3. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон за погодженням з органами архітектури, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше одного разу на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 

Розділ 6. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності

 

                6.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання,  що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів

 

6.1.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних  транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил.

6.1.2. Поряд з місцем зупинки або посадочним майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору здійснюють по мірі їх наповнення.

6.1.3. Залізниця здійснює утримання та прибирання залізничних колій, що проходять через місто, в межах зон відчуження (по 5 м від крайніх колій в обидва боки), залізничних мостів, відкосив, насипів, переїздів, переходів через колії, що знаходяться в межах міста, виїмок (до верхніх кромок в обидва боки).

6.1.4. Утримання у належному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки  маршрутних  транспортних засобів здійснюють підприємства за рішенням виконкому міської ради.

 

6.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт

 

6.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

6.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;

2) розміщення гаражів, стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино-місць  відповідно до чинних державних будівельних норм;

3) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог відповідного виконавчого органу міської ради та будівельних норм та правил.

6.2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій  здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту, погодженого органом архітектури.

6.2.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

6.2.5. Планування і  забудова міста, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається.

                6.2.6. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов'язані:

                1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил  на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається  у встановленому порядку. Забороняється приймання об’єкта в експлуатацію без належного та якісного проведення благоустрою території будівництва та прилеглої до неї території;

3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу (ордера) міської ради. Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою території. Зазначена вимога розповсюджується на випадки проведення робіт безтраншейним способом. 4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

 5) у встановленому порядку отримувати дозвіл (ордер) на встановлення риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог чинного законодавства та цих Правил;

6) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;

7) на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;

8) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється підписання акту здачі-прийняття виконаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території; 

9) не більше ніж за 10 діб прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

10) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

11) організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;

12) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

13) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

14) при здачі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території, роботи з комплексного благоустрою території здати комісії за відповідним Актом обстеження і приймання робіт по благоустрою та озелененню ділянки до приймання об’єкта в експлуатацію державною  приймальною комісією;

             15) не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об'єктів;

16) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

17) на вулицях, проспектах, магістралях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;

18) розриття шляхових покрить площ, набережних, вулиць, розриття тротуарів, дорожніх об’єктів протягом 3 років після їх будівництва або капітального ремонту виконується виключно за погодженням міської ради.

6.2.7. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу (ордера) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається відповідним виконавчим органом міської ради на наступних умовах:

1) підприємство, установа, організація, що виконує роботи, або її керівник несе відповідальність за дотримання умов, і вимог, викладених у дозволі (ордері) та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація;

2) дозвіл (ордер) повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;

3) особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов'язана до їх початку:

                - обгородити місце розриття стандартними бар'єрами, пофарбованими в яскраві кольори; 

                - при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору;

                - встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

                - на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об'їзду;

- у випадках передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит  з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;

                4) з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов'язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого підрядник (субпідрядник) зобов'язаний вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;

5) керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;

                6) підрядник (субпідрядник) несе відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;

                7) забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом;

                8) доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, пошкоджувати зелених насаджень;

                9) при виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;

                10) місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будмайданчиків влаштовані під'їзні дороги з твердим покриттям;

11) в місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка;

                12) для найменшого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водоканалізаційних, телефонних та інших колодязів;

                13) відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі (ордері) строки з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки; 

                14) зворотної засипки при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з шаровим утрамбуванням на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж  дорожнього одягу проїзної частини;

                15) відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на головних магістралях,  у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в строки, вказані в дозволі (ордері);

16) виконання робіт включає відновлення благоустрою, яке передбачає відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою;

                17) виконання робіт без отримання дозволу (ордера) або по закінченню вказаних у дозволі (ордері) строків (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу (ордера), повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України;

                18) компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів;

19) видачі планового дозволу (ордера) на проведення робіт, пов’язаних з розриттям проїзної частини вулиць центральної частини міста,  проводиться тільки за розпорядженням міського голови;

                20) при аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розриття вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою органів МНС, швидкої медичної допомоги, комунальних органів, всіх організацій, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з подальшим  оформленням (не більше доби) аварійного ордера. Строк дії аварійного ордера не більше трьох діб. При відсутності дозволу (ордера)  збільшення строку або об’єму проведення робіт, розриття вважається самовільним.

                6.2.8. Комунальні підприємства видають дозвіл на підключення до підземних мереж тільки за наявності дозволу (ордера) на проведення робіт, пов’язаних з розриттям.

                6.2.9. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновленням благоустрою здійснює відповідний виконавчий орган міської ради, який видає аварійний або плановий дозвіл (ордер) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, та органи відповідно до чинного законодавства.

 

6.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів

 

6.3.1. Під час проведення виставково-ярмаркових заходів, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

6.3.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність на вулицях міста, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і  юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття на себе замовниками та/чи організаторами вказаних заходів обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень  власними силами.

6.3.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає міська рада в особі її управлінь та комітетів, розпорядженням міського голови або рішенням міської ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

6.3.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

6.3.5. На час проведення виставково-ярмаркових заходів, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та сміття.

6.3.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставково-ярмаркових заходів, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

6.3.7. На  період  підготовки  і  проведення масових і офіційних заходів (свята,  народні гуляння,  фестивалі,  спортивні змагання, з'їзди, конференції,  симпозіуми  та  ін.)  на  міських  вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків,   перехресть, пішохідних  переходів,  місць для зупинки  маршрутних  транспортних засобів.

Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території міста з дотриманням порядку, встановленого виконкомом міської ради, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

 

6.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

 

6.4.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

6.4.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

6.4.3.  Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

6.4.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідних документів дозвільного характеру, виданих у встановленому порядку.

6.4.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі   розміщуються на  тротуарах таким чином, щоб не перешкоджати руху пішоходів.

6.4.6. Фасади підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування повинні знаходитись у належному санітарно-технічному стані та бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

   

6.5. Порядок залучення суб’єктів господарювання (інвесторів) для здійснення заходів з поліпшення благоустрою території міста найсучаснішими елементами благоустрою.

 

6.5.1.Розміщення елементів благоустрою на об’єктах благоустрою може здійснюватись на конкурсних засадах із залученням коштів та (або) матеріально – технічних ресурсів суб’єктів господарювання (інвесторів).

6.5.2 Порядок проведення конкурсу та перелік об’єктів благоустрою, що виноситься на конкурс, затверджується виконавчим комітетом міської ради.

6.5.3. Розміщення елементів благоустрою за результатами конкурсу здійснюється на підставі відповідного договору, який укладається між переможцем конкурсу та міським головою і затверджується рішенням міської ради. Внесення змін у договір затверджується рішенням виконавчого комітету Вовчанської міської ради.

 

 

Розділ 7. Контроль у сфері благоустрою території міста Вовчанська

 

7.1. Контроль у сфері благоустрою міста Вовчанська спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями  та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, інших нормативно-правових актів та цих Правил.

7.2. Контроль за станом благоустрою міста Вовчанська, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, водоймищ, пам`ятників культури, археології та історичної спадщини, створення міст відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій міська рада покладає на уповноважених осіб, про що приймає відповідне рішення. 

                7.3. Самоврядний контроль  за  станом  благоустрою  міста здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної  документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди,  завданої об'єктам  благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

7.4. Контроль у сфері благоустрою міста здійснюється  інспектором з благоустрою міста. Інспектор з благоустрою:

1) бере  участь у проведенні  рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами  законодавства у сфері благоустрою міста;

2) проводе перевірки і складає протоколи про порушення законодавства у  сфері благоустрою населених пунктів і подає їх для розгляду адміністративній комісії при виконавчому комітеті Вовчанської міської ради  для притягнення винних до відповідальності;

3) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

7.5. Результати  контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

 

Розділ 8. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території міста Вовчанська

 

8.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями міської ради.

У разі невиконання або порушення суб’єктами господарської діяльності, передбачених Правилами вимог та обов’язків, органи місцевого самоврядування передають матеріали про невиконання або порушення до відповідних органів державної виконавчої влади, прокуратури, порушують питання про призупинення дії або анулювання наданої раніше дозвільної документації.

8.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні  об'єктів  благоустрою  міста  з порушенням  затвердженої  в  установленому  законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації  об'єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою території міста;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному  зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою міста;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

9)  забрудненні (засміченні) території міста;

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста тощо.

8.3. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт,  усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

                    8.4. Балансоутримувач має право на відшкодування винною особою витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

8.5. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих  збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження  чи знищення  елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

- здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладанні нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

8.6. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 8.5. цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

8.7. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається   балансоутримувачем за методикою визначення  відновної вартості об'єктів благоустрою,  затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

8.8. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на  власних інженерних  мережах  чи  власних  об'єктах  або  якщо  особу,  яка пошкодила  чи   знищила   елементи   благоустрою, не виявлено, відновлювальні  роботи  проводяться  за  рахунок  власника об'єкта благоустрою.

8.9. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

8.10. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення  порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну, та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

 

Розділ 9. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території міста Вовчанська

9.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Вовчанської  міської ради.

 

Заступник міського голови                                                       І.В.П'явка