Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Положення про постійні депутатські комісії

 

 

 

        «ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

                                                                    Рішенням  І пленарного засідання ІІ                     

(позачергової) сесії Вовчанської

міської ради  VІІ скликання 

від 10 грудня 2015 року № 3-VIІ

   Вовчанський

міський голова          В.С.Шевченко

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні депутатські комісії

Вовчанської міської ради

VІІ скликання

 

зі змінами та доповненнями (рішення ХХVІ сесії Вовчанської міської ради VІІ скликання від 30.06.2017 року № 9-VІІ)

 

 

      м. Вовчанськ

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ЗАСАДИ

 

 1. Повноваження та порядок утворення постійних депутатських комісій міської ради визначається Конституцією України, законодавством про місцеве самоврядування. Завдання і компетенція постійних депутатських комісій визначається Положенням та цим Регламентом, а також рішеннями міської ради.

2 Порядок діяльності постійних депутатських комісій визначається законодавством про місцеве самоврядування.

 1. Постійнідепутатські комісії міської ради утворюються з числа депутатів міської ради на другій сесії міської ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови та членів комісії.
 2. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійнідепутатські комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, пере обрано персональний склад.
 3. Голова постійної депутатської комісії обирається міською радою за поданням міського голови. Кожному кандидату на посаду голови постійної депутатської комісії може надаватись слово для виступу та відповідей на запитання.

Повноваження голови постійної депутатської комісії можуть бути достроково припинені міською радою за його заявою; за ініціативою міського голови; рішенням відповідної постійної депутатської комісії, прийнятому на її засіданні (при голосуванні за іншого члена цієї комісії, без врахування голосу самого голови постійної комісії); за вимогою не менш третини депутатів від загального складу міської ради.

 1. Персональний склад членів постійноїдепутатської комісії міської ради обирається окремо або за списком всіх комісій без дебатів.
 2. Всі члени комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише одної постійної депутатської комісії.
 3. Кількісний склад кожної постійноїдепутатської комісії міської ради визначається міською радою.
 4. Про склад постійних депутатських комісій, обрання їх голів та персонального складу їх членів міська рада приймає відповідне рішення.
  10. Депутати працюють у постійних депутатських комісіях на громадських засадах.

 

ІІ. ФУНКЦІЇ  І  ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

Основними функціями постійних депутатських комісій є :

 • за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядати проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Вовчанськ, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, визначати і готувати питання про стан і розвиток відповідних галузей, господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання;
 • розглядати пропозиції та проекти рішень міської ради на своєму засіданні з запрошенням їх авторів, а при необхідності, з залученням спеціаліста міської ради, на якого покладено обов’язки забезпечення дотримання вимог законодавства під час підготовки нормативно-правових актів, рішень та розпоряджень, інших фахівців з обговорюваного питання;
 • готувати висновки комісії, які повинні обов'язково мати обґрунтування щодо законності та доцільності прийняття рішення, пропозиції щодо порядку подальшої роботи над ними;
 • проекти, які передбачають нові видатки з міського бюджету, розглядати не тільки профільними депутатськими комісіями, а  також передавати на розгляд  комісії з питань бюджету;
 • на засіданнях комісій розглядати питання про виконання прийнятих міською радою рішень. Надавати інформацію про це міському голові або секретарю міської ради;
 • розглядати звернення, заяви (клопотання), скарги громадян з питань, які входять до їх компетенції, проводити прийом громадян з особистих питань у встановлені дні та години. Графік прийому громадян з особистих питань постійними депутатськими комісіями затверджується міським головою. Порядок  розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг визначається Законом  України «Про звернення громадян»

 

Постійні депутатські комісії мають право:

 • підготувати свій проект рішення сесії з запропонованого питання, у якому може викласти альтернативні варіанти спірних положень ;
 • у випадку невідповідності   запропонованого   проекту рішення міської ради   вимогам   чинного законодавства комісія повертає питання автору із зазначенням мотивів повернення;
 • у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законодавством України отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території Вовчанської міської ради необхідні матеріали;
 • рекомендації постійних депутатських комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлені законодавством строки;
 • вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань міської ради.

 

Члени постійних депутатських комісій зобов’язані

 • бути присутніми на засіданнях постійних депутатських комісіях, до складу яких вони входять;
 • брати участь у роботі постійних депутатських комісіях;
 • дотримуватися порядку на засіданнях постійних депутатських комісіях;
 • виконувати доручення, визначені рішеннями постійних депутатських комісій будь-якого питання, що належить до їх відання.

ІІІ.  ПОРЯДОКОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

 1. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
 2. Засідання комісії, як правило, проводяться відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання.
 3. За результатами вивчення питань комісія готує висновки і рекомендації. Засідання комісії протоколюються. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються весь строк діяльності ради відповідного скликання, а після обрання ради нового скликання - передаються до архіву. Діловодство забезпечує її голова та секретар.
 4. Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні ради.
 5. За розпорядженням міського голови кожній постійній депутатській  комісії для проведення  засідань, створюються необхідні умови для її діяльності.
 6. Постійні депутатські комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
 7. Питання, які належать до відання кількох постійних депутатських комісій, можуть за  ініціативою комісій, а також за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними депутатськими комісіями спільно. Висновки, рекомендації прийняті постійними депутатськими комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних депутатських комісій.

 

 

ІV. ПЕРЕЛІК  ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ  МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Постійна депутатська комісія з питань бюджету;
 2. Постійна депутатська комісія з питань економічного і соціального розвитку міста, соціального захисту, медичного обслуговування населення містаз гуманітарних питань, питань молодіжної політики та  спорту, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими  організаціями.;
 3. Постійна депутатська комісія з питань  законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської  етики, місцевого самоврядування;
 4. Постійна депутатська комісія з питань  комунальної власності та  житлово-комунального господарства;
 5. Постійна депутатська комісія з земельних питань, охорони навколишнього середовища, природних ресурсів та екології;

 

 

 

 

 

Секретар Вовчанської міської ради                        Л.І. Дудка

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну депутатську комісію  з питань бюджету

 

 1. Розгляд подань виконавчого комітету міської ради про проекти міського бюджету та внесення пропозицій по ньому на затвердження міської ради.
 2. Співпраця з бюджетними депутатськими комісіями територіальних громад району, стосовно укладання трансфертних угод по виконанню міських та районних програм.
 3. Попередньо розглядає питання щодо розподілу переданих з Державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій і виносить на розгляд міської ради.
 4. Вивчає та затверджує ставки місцевих податків та зборів згідно з діючим чинним законодавством України, розглядає питання встановлення відповідно до місцевих податків та зборів звернення про пільги для відрахувань до міського бюджету, готує їх на розгляд міської ради.
 5. Проводить роботу з відділами міської ради з питань формування бюджету міста.
 6. Розгляд та внесення пропозицій до проектів Законів про бюджетну та податкову політику.

 

 

 

Секретар Вовчанської міської ради                        Л.І. Дудка

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про постійну депутатську комісію з питань економічного і соціального розвитку міста, соціального захисту, медичного обслуговування населення, з гуманітарних питань, питань молодіжної політики та спорту, засобів масової інформації та зв’язку з громадськими організаціями

 

 1. Розгляд та спільна розробка з відділами та виконавчим комітетом міської ради проектів програм економічного і соціального розвитку міста.
 2. Розгляд питань щодо збалансованого економічного розвитку міста; розгляд питань щодо сприяння інвестиційній діяльності на території міста; відповідно до закону вивчає та готує на розгляд міської ради питання залучення на договірних засадах коштів підприємств не залежно від форм власності для виконання спільних проектів, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальної міської громади; відповідно до законодавства розглядає питання щодо затвердження правил забудови і благоустрою міста і виносить на розгляд міської ради пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів; розгляд та внесення пропозицій до проектів законів про економічну політику регіонів.
 3. Розглядає подання та спільно з управліннями, відділами міської ради та Вовчанської районної державної адміністрації розробляє і вносить пропозиції щодо програм розвитку медицини, освіти, культури , духовності.
 4. Розглядає питання створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих та молодіжних організацій.
 5. Розглядає та пропонує на розгляд міської ради встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення міста;
 6. Вирішує питання створення фондів спеціального захисту населення,

визначення порядку і умов витрачення коштів цих фондів;

 1. Вносить пропозиції щодо одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха, малозабезпеченим громадянам, інвалідам та пенсіонерам;
 2. Розглядає питання та вносить пропозиції міській раді щодо затвердження  перспективних і поточних територіальних  програм зайнятості населення, організує контроль за їх виконанням;
 3. Розглядає питання з організації забезпечення працевлаштування громадян,зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в організаціях, установах міста,покращення соціального захисту, медичного обслуговування  населення.
 4. Вносить пропозиції   по   фінансуванню,  управлянню,  заснуванню та

          реорганізації засобів масової інформації міста;

 1. Забезпечує співпрацю та інформованість засобів масової інформації про

      діяльність міської ради;

 1. Підтримує зв’язки з   політичними    партіями    та     громадськими            

      об’єднаннями  міста.

 1. Розглядає та вносить пропозиції  щодо оптимізації  законодавства, яке

      належить до функції комісії. 

 

 

Секретар Вовчанської міської ради                        Л.І. Дудка

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про постійну депутатську комісію з  питань  законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської  етики, місцевого самоврядування

 

 1. Розглядає та вносить пропозиції щодо організаційного забезпечення діяльності депутатів міської ради, виконання ними Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
 2. За пропозицією міського голови попередньо розглядає структуру, чисельність виконавчого апарату міської ради, витрати на утримання міської ради та її виконавчого апарату.
 3. Попередньо розглядає і виносить на затвердження міської ради Регламент роботи міської ради.
 4. Обговорює на засіданні пропозиції щодо плану роботи міської ради і виносить їх на затвердження радою.
 5. Розглядає та вносить пропозиції проведення референдумів та виборів.
 6. Заслуховує звіти про роботу депутатів, комісій, звіти керівників органів, утворених міською радою, обраних та призначених.
 7. Попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутата міської ради в порядку, встановленому законодавством, вносить питання на розгляд міської ради
 8. Розглядає звернення громадян з питань діяльності депутатів міської ради, розглядає проекти цільових програм щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на території міста, вносить рекомендації міській раді по визначенню пріоритетних напрямків боротьби з організованою злочинністю, запобіганню злочинним проявам.
 9. Розглядає подання органів місцевого самоврядування і вносить пропозиції щодо адміністративно-територіального устрою міста.
 10. Здійснює контроль щодо участі міського голови, секретаря та депутатів ради у розгляді, підготовці та прийнятті рішень за умови самосійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядаються відповідні питання, надає консультації  вказаним особам, та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, повноваження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками

 

 

 

Секретар Вовчанської міської ради                        Л.І. Дудка

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну депутатську комісію з питань

                комунальної власності, житлово-комунального господарства,

побутового, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку

 

 1. Розгляд питань про продаж, передачу в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності міста, які забезпечують потреби міської територіальної громади, а також придбання таких об’єктів, в установленому законом порядку, і винесення їх на розгляд міської ради;
 2. Розгляд, в установленому законом порядку, питань щодо управління об’єктами власності міської територіальної громади, які перебувають  в управлінні міської ради, розгляд кандидатур на призначення їх керівників, а також питань про їх звільнення і винесення на розгляд міської ради;
 3. Розгляд питань управління спільним комунальним майном територіальних громад сіл,селищ, міста Вовчанського району;
 4. Розгляд програм приватизації об’єктів міської комунальної власності,
 5. Розгляд та погодження подань про структуру та фінансування структур житлово-комунального господарства міста;
 6. Розглядає і виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо покращення якості послуг житлово-комунального господарства, продовження реформування галузі житлово-комунального господарства міста;
 7. Розглядає і пропонує на розгляд міської ради пропозиції щодо покращення транспортного, торгівельного і побутового обслуговування населення, розвитку малого і середнього бізнесу, приватного підприємництва
 8. Робота з управліннями, відділами міської, районної та обласної державних адміністрацій по вирішенню загальнодержавних та місцевих профільних програм;
 9. Розгляд та внесення пропозицій до галузевих законопроектів.

 

 

 

 

Секретар Вовчанської міської ради                        Л.І. Дудка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про постійну депутатську комісію з земельних відносин, охорони навколишнього середовища, природних ресурсів та екології

 

 1. Розгляд та погодження питань по регулюванню земельних відносин

територіальної громади міста Вовчанська;

 1. Розгляд питання встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення міста, зон санітарної охорони джерел  водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях і виносить на розгляд міської ради,розгляд подання та спільна розробка з виконавчим комітетом міської ради програм екологічної безпеки міста,
 2. Розгляд питань про організацію роботи з відповідними державними органами про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятниками історії або культури, які охороняються законом,
 3. В межах,що визначаються законами,попередньо розглядає питання боротьби зі стихійним лихом, епідеміями,епізоотіями, за порушення,яких передбачено адміністративну відповідальність і виносить на розгляд міської ради,
 4. Розгляд та внесення пропозицій до профільних законопроектів.

 

 

 

Секретар Вовчанської міської ради                        Л.І. Дудка